TO THE VICTIMS FACEBOOK in Vietnamese Translation

Bài viết TO THE VICTIM’S FACEBOOK in Vietnamese Translation thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng cctechvietnam tìm hiểu TO THE VICTIM’S FACEBOOK in Vietnamese Translation trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “TO THE VICTIM’S FACEBOOK in Vietnamese Translation”

Đánh giá về TO THE VICTIM’S FACEBOOK in Vietnamese Translation


Xem nhanh

If he found any he posted them to the victim’s Facebook profile.

image

Nếu tìm thấy

anh ta sẽ đăng lên hồ sơ Facebook của nạn nhân.

At that point the applet would run in the browser

providing the hacker access to the victim’s Facebook account.

image

Khi đó applet sẽ chạy trong trình duyệt

cho phép hacker truy cập tài khoản Facebook của nạn nhân.

Moreover the module would download and run the Facebook spamming module that would hijack user’s account by stealing

cookies from their browser in an effort to gain access to the victim’s Facebook friend list

so that it could further send out more spam messages to each friend with a zip file containing malware.

image

Hơn nữa các phần mềm độc hại sẽ tải về và chạy các mô- đun gửi thư rác Facebook để chiếm đoạt tài khoản của người sử dụng bằng cách ăn cắp cookie từ trình duyệt của họ

truy cập vào danh sách bạn bè Facebook của nạn nhân để tiếp tục gửi tin nhắn

rác nhiều hơn cho mỗi người bạn với một file zip có chứa phần mềm độc hại.

A successful attack gave the threat actor the ability to change privacy settings extract data and more

allowing it to spread the infection through the victim’s Facebook friends or undertake other malicious activity such as spam

identity theft and generating fraudulent‘likes’ and‘shares’.

image

Một cuộc tấn công thành công sẽ giúp kẻ tấn công có khả năng thay đổi cài đặt riêng tư lấy thông tin

lan rộng lây nhiễm thông qua bạn bè trên Facebook của nạn nhân hoặc thực hiện những hoạt động khác như spam

đánh cắp thông tin và đánh lừa bằng“ thích” và“ chia sẻ”.

Basically cookies don’t let you to get the passwords

but the hacker can still visit the victim‘s account by duplicating the cookies forcing Facebook to think the hacker’s browser is already authenticated.

image

Tội phạm không thực sự có được mật khẩu đăng nhập nhưng tin

tặc vẫn có thể truy cập vào tài khoản của nạn nhân bằng cách nhân bản các tập tin cookie làm Facebook nghĩ

rằng của trình duyệt của hacker đã được xác thực.

image

Ông Khoa đã dùng các cơ chế khiếu nại của Facebook để mở lại tài khoản nhưng đến vài ngày sau dưới sức ép của RSF và các nhà hoạt động khác cuối cùng Facebook đã ra thông báo rằng ông Khoa là nạn nhân của một vụ“ tấn công có chủ đích”

và đã bỏ khóa tài khoản của ông.

A one-minute-long recording of the incident was uploaded onto Facebook on Tuesday(Feb 11) by the dashcam owner who turned out to be the victim‘s uncle.

image

Đoạn ghi hình dài 1 phút về vụ việc đã được tải lên Facebook vào thứ Ba( 11 tháng 2) bởi chủ sở hữu camera người hóa ra là chú của nạn nhân.

Mia Garlick Facebook’s Australia-New Zealand policy director

said in a statement“Our hearts go out to the victims their families and the community affected by this horrendous act.

image

Giám đốc chính sách của Facebook khu vực Úc và New

Zealand là Mia Garlick nói:” Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân gia đình của họ

và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hành động khủng khiếp này”.

Another victim who works in finance said that he refused to give Duman any money so the pop star created a Facebook account and used it to share pictures with the victim’s coworkers.

image

Một nạn nhân khác làm việc trong lĩnh vực tài chính nói rằng anh từ chối đưa tiền cho Duman vì thế ngôi sao nhạc pop đã tạo một tài khoản Facebook và sử dụng nó để chia sẻ hình

ảnh nhạy cảm với đồng nghiệp của anh.

In Scotland’s worst online grooming case

Gavin Scoular used Facebook Snapchat and Skype to befriend victims.

image

Trong trường hợp chải chuốt trực tuyến tồi tệ nhất của Scotland

Gavin Scoular đã sử dụng Facebook Snapchat và Skype để kết bạn với nạn nhân.

The department said on its Facebook page that additional felony charges have been filed against Conner for allegedly using another victim‘s stolen information to identify himself.

image

Bộ phận cho biết trên trang Facebook rằng các cáo buộc tội khác đã được đưa ra chống lại Conner vì bị cáo buộc sử dụng thông tin bị đánh cắp của một nạn nhân để xác định mình.

After this he discovered multiple other Facebook accounts with the same setup which truly offered each other help and guidance on how to scam their victims and praise each other’s success.

image

Sau đó

ông đã tìm thấy nhiều tài khoản Facebook khác với một mô- típ tương tự nhằm mục đích“ lùa gà” để lừa đảo nạn nhân và ca ngợi những thành công của nhau.

While Twitter has suffered the most high-profile attacks Facebook Snap Microsoft’s LinkedIn and Pinterest rely on similar security measures leaving their sites open to SIM hijackers who sometimes just want to wreak havoc but other times have more nefarious intentions such as accessing a victim‘s banking credentials.

image

Trong khi Twitter phải chịu các cuộc

tấn công cấp cao nhất Facebook Snap LinkedIn của LinkedIn và Pinterest dựa vào các biện pháp bảo mật tương tự khiến các trang web của họ mở cho những kẻ tấn công SIM những người đôi khi chỉ muốn phá hoại nhưng những lần khác có ý định bất chính hơn chẳng hạn như truy cập thông tin ngân hàng của nạn nhân.

This implementation opens the doors to the attackers that can install the flawed app on their mobile devices log in to their own account and then simply by changing their username to the victim’s one by setting up a server to modify the data sent from Facebook Google or other ID providers.

image

Lợi dụng lỗ hổng này kẻ tấn công có thể tải về ứng dụng có lỗ hổng đăng nhập với thông tin của chính mình và sau đó đổi thành tên người dùng của đối tượng mục tiêu bằng cách thiết lập một máy chủ để sửa đổi dữ liệu được gửi từ Facebook Google hoặc các nhà cung cấp ID khác.

The extension also distributed more links on Facebook that directed to itself but which were sent using the victim’s name.

image

Phần mở rộng cũng chứa các liên kết trên Facebook nhưng được gửi bằng tên của nạn nhân.

Possessing a token allows an attacker to take full control of the victim’s account including logging into third-party applications that use Facebook Login.

image

Sở hữu một mã token cho phép kẻ tấn công có toàn quyền hoạt động với tài khoản nạn nhân bao gồm việc đăng nhập vào ứng dụng thứ 3 có sử dụng kết nối đăng nhập bằng Facebook.

Compromised devices were used to hijack Facebook accounts in order to spread the infection through the victim’s own Facebook friends and to enable other malicious activity.

image

Thiết bị bị tổn hại được dùng để hijack tài khoản Facebook nhằm phát tán sự lây nhiễm thông qua bạn bè người dùng Facebook và tạo điều kiện cho các hoạt động

độc hại khác.

This isn’t the first time that a person committing a robbery has neglected to log out of Facebook before leaving their victim’s home or business.

image

Đây không phải là lần đầu tiên một tên cướp bị bắt vì bỏ quên thông tin đăng nhập của Facebook trước khi rời khỏi hiện trường vụ cướp.

Leighton who lives in Seaham County Durham

pretended to be a girl and used fake Facebook profiles to start a relationship with his victim’s teenage uncle a process known colloquially as“catfishing.”.

image

Leighton sống ở Seaham quận Durham giả vờ là một

cô gái và sử dụng hồ sơ Facebook giả mạo để bắt đầu một mối quan hệ với người chú tuổi vị thành niên của nạn nhân một quá trình vẫn được gọi là” câu cá”.

image

Khi Facebook cho rằng bạn đang SPAM với kinh nghiệm từng là“ nạn nhân” của chính sách này Francesca cho biết: điều đầu tiên xảy ra là họ sẽ ngăn bạn không thể nhận xét gì trên các trang khác.

When Facebook brands you as SPAM Francesca indicates(who herself was a“victim” of the site’s policies) the first thing that happens is that they stop you from being able to comment on other pages.

image

Khi Facebook đánh dấu bạn là SPAM Francesca cho biết( bản thân cô là“ nạn nhân” của các chính sách của trang web) điều đầu tiên xảy ra là họ không cho bạn nhận xét về các trang khác.

Many of us fall victim to sleeping with the TV on or scrolling through Facebook just before bed-

this can have a serious impact on your night’s sleep leaving you feeling groggy and tired in the morning.

image

Chúng ta trở thành nạn nhân của việc ngủ với TV hoặc lướt qua Facebook ngay trước khi đi ngủ

nhưng không biết rằng điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và khiến bạn cảm thấy uể oải và mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

When Facebook brands you as SPAM Francesca indicates( who herself was a“victim” of the site’s policies) the first thing that happens is that they stops you from being able to comment on other pages.

image

Khi Facebook đánh dấu bạn là SPAM Francesca cho biết( bản thân cô là“ nạn nhân” của các chính sách của trang web) điều đầu tiên xảy ra là họ không cho bạn nhận xét về các trang khác.

When Facebook brands you as SPAM Francesca indicates( who herself was a“victim” of the site’s policies) the first thing that happens is that they stops you from being able to comment on other pages.

image

Khi Facebook cho rằng bạn đang SPAM với kinh nghiệm từng là“ nạn nhân” của chính sách này Francesca cho biết: điều đầu tiên xảy ra là họ sẽ ngăn bạn không thể nhận xét gì trên các trang khác.

Also the company believes that the impact of the attack on Facebook has been very limited as it requires an additional step to install software onto victim‘s browser or computer.

image

Ngoài ra công ty tin rằng tác động của các cuộc tấn công đến Facebook là hạn chế vì nó đòi hỏi một bước bổ sung để cài đặt phần mềm vào trình duyệt hoặc máy tính của nạn nhân.Các câu hỏi về victim facebook là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê victim facebook là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết victim facebook là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết victim facebook là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết victim facebook là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về victim facebook là gì


Các hình ảnh về victim facebook là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về victim facebook là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về victim facebook là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment