resounding là gì?, Từ điển Y Khoa Anh

Bài viết ‘resounding’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu ‘resounding’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “‘resounding’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh”

Đánh giá về ‘resounding’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh


Xem nhanh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “resounding”, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resounding, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resounding trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. with a resounding “Yes!”

cho câu hỏi: “Bạn có phải là một Nhân-chứng trọn thời gian không?”

2. And the answer, fortunately, is a resounding yes.

Và câu trả lời, rất may, là một từ “Có” dõng dạc.

3. (b) What resounding call will have its grandest fulfillment?

(b) Lời kêu gọi vang dội nào sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn?

4. Other versions say “a noisy gong” or “a resounding gong.”

Các bản dịch khác nói “thanh la phèng phèng” hay “chuông đồng inh ỏi”.

Mọi Người Xem :   Quy trình sơn trên Melamine - DECOR PAINT

5. Ethan’s loving mother answered him with a resounding no.

Người mẹ hiền của Ethan đã trả lời em một cách kiên quyết, không đâu.

6. And at the same time, a huge, resounding, ” No. “

Nhưng đồng thời câu trả lời cũng là một chữ Không rất to

7. Judah was given a resounding victory. —2 Chronicles 14:2-12.

Giu-đa đã được ban cho một chiến thắng lẫy lừng.—2 Sử-ký 14:2-12.

8. I hope each of us can answer with a resounding “Yes!”

Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta có thể trả lời một cách mạnh dạn “Vâng!”

9. In the federal elections of March 1983, Kohl won a resounding victory.

Trong cuộc bầu cử liên bang tháng 3 năm 1983, Kohl giành một thắng lợi lớn.

10. 2 The answer is a resounding yes because of the atoning sacrifice of the Savior.

2 Câu trả lời dứt khoát là “Có,” nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi.

11. No matter where you live, do you not agree that the answer should be a resounding yes?

Dù đang sống nơi nào, hẳn bạn đồng ý rằng câu trả lời dứt khoát là “Có chứ”, phải không?

12. And I’m happy to be able to say to you that the answer is a resounding yes.

Và tôi rất vui khi nói với bạn rằng câu trả lời là chắn chắn có thể.

13. (Revelation 11:7-13) Jehovah thus answered with a resounding Yes Isaiah’s prophetic question: “Will a land be brought forth with labor pains in one day?

Như thế Đức Giê-hô-va đã trả lời lớn tiếng là Có cho câu hỏi tiên tri của Ê-sai: “Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân-tộc há dễ sanh ra trong một chặp?”

Mọi Người Xem :   Hóa học hữu cơ là gì? Hợp chất Hữu cơ là gì, có ở đâu và Cách phân loại - Hóa 9 bài 34


Các câu hỏi về resounding là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê resounding là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết resounding là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết resounding là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết resounding là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về resounding là gì


Các hình ảnh về resounding là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về resounding là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung chi tiết về resounding là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment