• /ə’fɔ:,men∫nd/Thông dụng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đã nói trên

  nói trên

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Aforementioned »

  tác giả

  Nguyen Tuan Huy, Admin, Perry, Tiểu Đông Tà, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ