Đất phần trăm là gì? Tại sao gọi là đất 5 và 7 phần trăm?

Bài viết Đất phần trăm là gì? Tại sao gọi là đất 5 và 7 phần trăm? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng cctechvietnam tìm hiểu Đất phần trăm là gì? Tại sao gọi là đất 5 và 7 phần trăm? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Đất phần trăm là gì? Tại sao gọi là đất 5 và 7 phần trăm?”

Đánh giá về Đất phần trăm là gì? Tại sao gọi là đất 5 và 7 phần trăm?


Xem nhanh
#datphantram #lamsodo #luatsuquan

Trong trường hợp, mảnh đất được trích từ quỹ đất hợp tác xã trước năm 1993 thì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất cần phải có một trong các giấy tờ tại Điều 100 Luật đất đai 2013 như sau:

+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việc Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình thương gắn liền với đất.
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
+ Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
Trong trường hợp người sử dụng đất không có các giấy tờ trên thì áp dụng quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai như sau:
+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận phần đất của hộ gia đình, cá nhân đó không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, đất đai của hộ gia đình, cá nhân sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nếu trong trường hợp, tại thời điểm nộp hồ sơ không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất.
+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp sổ đỏ với đất phần trăm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Mẫu 04a/ĐK đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu
+ Bản sao các giấy tờ chứng minh nguồn gốc về đất đai.
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi có đất. Sau khi Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi có đất để Ủy ban xem xét về nguồn gốc của đất, nhà ở và công trình trên đất xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời gian 15 ngày. Sau đó Ủy ban nhân dân xã nơi có đất lập tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đất nước ta từng thời kỳ đều có các quy định liên quan tới đất đai không giống nhau. Đất phần trăm thường ít nhắc tới hiện nay nhưng thực tế chúng vẫn tồn tại. Đất phần trăm là gì, quy định pháp luật thế nào? Câu trả lời dành cho bạn sẽ được chia sẻ và giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây. 

Như pháp luật đất đai quy định, tùy thời kỳ (Luật về đất đai năm 1987, 1993, 2013… ) và mục đích dùng đất, nhà làm luật đã phân đất thành các loại như đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp, đất dân cư, đất chưa sử dụng… Đất đai hiện nay chia làm ba nhóm chính là nhóm đất phi nông, nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất chưa dùng. 

Không có đất rau xanh hay đất phần trăm. Thực chất, đất phần trăm là gì được hiểu là loại đất trước kia mà hợp tác xã đã trích tỷ lệ phần trăm quỹ đất các hộ dân hoặc hợp tác xã sau khi đưa đất cho HTX được giữ lại khoảng 5% tự chủ. Cụ thể phát triển kinh tế hoa màu, trồng rau. 

Tìm hiểu đất phần trăm là gì?

Tìm hiểu đất phần trăm là gì?

Như Luật Đất đai 2013 Điều 72 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP Điều 74 Chính phủ hướng dẫn về Luật đất đai. Căn cứ đặc điểm, quỹ đất, nhu cầu mỗi thị trấn, xã, phường lập quỹ đất dùng trong nông nghiệp vào công ích không quá tổng diện tích 5%  đất trồng đối với cây lâu năm, hàng năm, nuôi trồng thủy sản phục vụ nhu cầu công ích địa phương. 

Với các nơi đã để lại quỹ đất trong nông nghiệp dùng vào công ích quá 5%, diện tích ngoài 5% được dùng bồi thường hoặc xây dựng khi dùng đất khác xây dựng công trình công cộng địa phương. Bên cạnh đó, giao cho cá nhân hoặc hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp trực tiếp ở địa phương thiếu đất hoặc chưa được giao đất để sản xuất. 

Dựa theo định nghĩa đất phần trăm là gì ở trên, xét về bản chất thì đất khi hết thời hạn dùng, địa phương không thu lại mà tiếp tục để cá nhân, gia đình sử dụng. Cho tới nay, đất thuộc người được giao, không phải của HTX sở hữu nữa. Dựa trên Luật đất đai năm 2003, 1993, 2013, người dùng đất 5% cần đủ điều kiện được cấp giấy về chứng nhận quyền đất. 

Mọi Người Xem :   lộ trình ôn thi world scholars cup

Cá nhân hoặc hộ gia đình này có quyền thực hiện nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận về quyền dùng đất. Mặt khác, cũng có quy định về việc trích 5% quỹ đất nông nghiệp xã vào việc canh tác. Loại đất này vẫn được nhà nước quản lý. Bạn có thể đưa ra yêu cầu cho chủ sở hữu của căn nhà giao các chứng từ nộp thuế xem nộp năm nào. 

Đất phần trăm được cấp sổ không?

Đất phần trăm được cấp sổ không?

Ngoài ra, có thể tới UBND xã xem những ghi chép ở sổ địa chính tìm hiểu nguồn gốc của mảnh đất. Trường hợp trích từ quỹ đất HTX trước năm 1993, đất này được cấp giấy về chứng nhận quyền dùng đất. Còn nết đất trích ở quỹ đất nông nghiệp xã từ năm 1993, đất này không được dùng để xây nhà, mục đích ở, kinh doanh hay cấp giấy chứng nhận. 

Đối với mảnh đất trích từ quỹ đất HTX trước năm 1993, muốn nhận giấy chứng nhận về quyền dùng đất, người dùng đất cần sở hữu những loại giấy tờ quy định trong Luật đất đai 2013 điều 100. Còn với người dùng đất không có các loại giấy tờ trong Luật đất đai 2013 điều 100, áp dụng quy định ở Nghị định 43/2014/NĐ-CP Điều 20. 

Thủ tục, hồ sơ cần có để xin cấp sổ đỏ cho đất phần trăm

Thủ tục, hồ sơ cần có để xin cấp sổ đỏ cho đất phần trăm

Nhìn chung, thủ tục, hồ sơ cần có để xin cấp sổ đỏ cho đất phần trăm sẽ gồm có những phần chính như sau: 

  • Đơn đề nghị cấp phần giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất có mẫu 04a/ĐK đơn liên quan tới việc đăng ký cấp về giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. 
  • Bản sao CMND và sổ hộ khẩu. 
  • Bản sao những giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất đai.

Người dùng đất sẽ nộp hồ sơ ở UBND phường/xã nơi có đất. Khi UBND phường/xã nơi có đất xem xét nguồn gốc nhà ở, đất, công trình trên đất thực hiện xác nhận vào đơn đã đề nghị cấp chứng nhận quyền dùng đất, sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền đất. Điều này sẽ được niêm yết công khai ở trụ sở UBND xã trong vòng 15 ngày. Tiếp theo, UBND xã nơi có đất thực hiện lập tờ trình kèm hồ sơ gửi UBND cấp huyện để đề nghị cấp loại giấy chứng nhận về quyền dùng đất. 

Như trước đây, đất 5 phần trăm chính là tên gọi của HTX trích quỹ đất 5% các hộ dân hoặc hợp tác xã sau khi đưa vào HTX giữ lại khoảng 5% để tự trồng hoa màu hay rau củ. Tên gọi khác của loại này đó là đất nông nghiệp dùng vào mục đích công ích. 

Dựa trên quy định trong Luật Đất đai 2013 thì đất 5 phần trăm và 7 phần trăm thuộc đất nông nghiệp lên kế hoạch sử dụng và quản lý bởi chính quyền địa phương. Người dân được thuê lại nhưng chỉ sử dụng chủ yếu vào mục đích để phát triển nông nghiệp.

Đất phần trăm được xây nhà không?

Đất phần trăm được xây nhà không?

Chính vì vậy, người dân không được thực hiện công trình, xây nhà trên quỹ đất ở nhóm này. Xây dựng được xem là hành động trái pháp luật, công trình bị buộc phá dỡ, xử phạt đúng với quy định. Với phần đất đã được cấp sổ đỏ, người sở hữu thực hiện đổi mục đích dùng đất. Trên thực tế, không phải khi nào cũng được chuyển đổi qua loại đất xây dựng nhà.

Như quy định trong Luật Đất đai điều 76 thì đất nông nghiệp thuộc đất công ích địa phương khi thu hồi không bồi thường đất. Thay vào đó là bồi thường chi phí đầu tư ở trên đất. Khi bị thu hồi, người dân được bồi thường những chi phí như san lấp mặt bằng, cải tạo đất, gia cố đất…

Mọi Người Xem :   Thí Nghiệm Nén Tĩnh Cọc Là Gì?

Đất phần trăm theo quy định thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương quản lý. Người dân chỉ thuê theo dạng đấu giá và được sử dụng đúng mục đích thuê. Chính vì vậy, toàn bộ các mục đích khác gồm cả chuyển nhượng chắc chắn không được phép. Riêng với đất công ích đã cấp sổ đỏ có thể thực hiện việc chuyển nhượng được. Bởi đất lúc này đã thuộc quyền sở hữu người dùng, không thuộc nhóm 5% của địa phương. 

Quỹ đất nông nghiệp dùng vào mục đích làm công ích phường, xã, thị trấn trong các trường hợp sau: 

  • Bồi thường đối với người sở hữu đất được dùng xây dựng những công trình công cộng.
  • Xây dựng một số công trình công cộng cho thị trấn, xã, phường gồm: Công trình thể dục thể thao, giải trí công cộng, nghĩa trang, văn hóa, vui chơi, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa địa. Kèm theo đó là những công trình công cộng quy định từ UBND cấp tỉnh. 
  • Xây dựng nhà tình thương và tình nghĩa.

Không chỉ có mỗi việc dùng đất công ích qua sử dụng những công trình công cộng, cá nhân và hộ gia đình ở địa phương được thuê mảnh đất công ích vào việc nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dựa trên hình thức đấu giá. Điều này xảy ra nếu khi xây dựng nên công trình công cộng rồi bồi thường đối với người có đất dùng để xây dựng nhà tình thương và tình nghĩa, công trình công cộng chưa sử dụng hết. Mỗi lần thuê có thời hạn dùng đất không vượt quá 5 năm. 

Khi nào người dân có quyền sử dụng đất 5%?

Khi nào người dân có quyền sử dụng đất 5%?

Dựa theo quy định này, cá nhân và hộ gia đình tại địa phương sẽ thuê công ích vào việc nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dựa trên hình thức đấu giá. Nếu hết thời gian để thuê nhưng vẫn còn nhu cầu sử dụng, bạn làm đơn để tiếp tục được thuê đất. 

Đất phần trăm theo quy định cần dựa vào cơ sở chia sau hay trước năm 1993. Dựa vào đây mới biết chính xác được đối tượng nào có quyền sử dụng đất phần trăm. 

Đất cấp từ 1993 trở về sau: Thuộc quyền quản lý và sở hữu của nhà nước. Các cá nhân không được dùng để kinh doanh hoặc xây nhà. 

Đất cấp, chia trước 1993: Khi chưa bị thu hồi mà dùng tới này, quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về người được phân đất. HTX không được đòi lại hay can thiệp tới khu vực này. 

Với các thông tin ở trên, hẳn bạn đã hiểu về đất phần trăm là gì. Tùy vào quy định của nhà nước mà mảnh đất đó có được thực hiện vào mục đích khác nông nghiệp hay không. Bạn nên tìm hiểu thật rõ luật đất đai để có thêm thông tin. Các câu hỏi về đất 7 phần trăm là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đất 7 phần trăm là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đất 7 phần trăm là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đất 7 phần trăm là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đất 7 phần trăm là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đất 7 phần trăm là gì


Các hình ảnh về đất 7 phần trăm là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về đất 7 phần trăm là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung chi tiết về đất 7 phần trăm là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment