Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ý nghĩa?

Bài viết Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ý nghĩa? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ý nghĩa? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ý nghĩa?”

Đánh giá về Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ý nghĩa?


Xem nhanh
Ngành Tự Động Hóa Là Gì? Học Những Gì? Sau Ra Trường Làm Gì?

Video này sẽ giúp các bạn tìm hiểu sâu sắc về ngành Tự Động Hóa thông qua những vấn đề:
- Ngành Tự Động Hóa là gì?
- Ngành Tự Động Hóa học những gì?
- Ngành Tự Động Hóa nên học trường nào?
- Sinh viên ngành Tự Động Hóa ra trường làm gì?
- Những ai phù hợp với ngành Tự Động Hóa?
------ Và rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ các bạn trong video này!

--------------------------------------------
Các bạn có thể donate nếu thấy video này hay và giúp ích cho các bạn nhé:
- Vietcombank : 0051000552276 (KHONG HOANG SINH)
- Momo: 0901010299 (KHONG HOANG SINH)
--------------------------------------------
Các bạn có thể làm những video animation giống mình ở đường Link phía dưới:
https://bit.ly/317oKwO
--------------------------------------------
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ KNSV TV trong thời gian qua! ^^

#nganhtudonghoa

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ý nghĩa của công nghiệp hóa hiện đại hóa? Nội dung của công nghiệp hóa hiện đại hóa?

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng nhanh chóng như hiện nay, quốc gia nào muốn phát triển phải đi nhanh vào nền kinh tế tri thức. Bởi vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là bước đi tất yếu mà Việt Nam sẽ phải trải qua. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng đều đưa ra những chủ trương, đường lối, chính sách thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức hiện nay.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?
  • 2 2. Tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa:
  • 3 3. Ý nghĩa của công nghiệp hóa hiện đại hóa:
  • 4 4. Nội dung của công nghiệp hóa hiện đại hóa:

1. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện hầu hết các hoạt động sản xuất từ việc sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động phổ thông dựa trên sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí.

Còn hiện đại hóa được hiểu là quá trình ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội.

Vì vậy, công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động phổ thông cũng như công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội lớn.

Có thể thấy rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa theo tư tưởng mới không còn bị giới hạn về phạm vi trình độ những lực lượng sản xuất và kỹ thuật đơn thuần mà chỉ nhằm chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí giống như các quan niệm trước đây vẫn nghĩ.

Mọi Người Xem :   Nguyên tố hoá học | Hoá học lớp 8 bài 5

Công nghiệp hóa hiện đại hóa tiếng Anh là “ Industrialization and modernization”

✅ Xem thêm :

2. Tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa:

– Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân.

– Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân, giữa nông dân và trí thức.

– Tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa và phát triển nền văn hóa tiên tiến, cao đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.

Xem thêm: Điểm khác biệt giữa lý thuyết hiện đại hóa và lý thuyết phụ thuộc

– Tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố, tăng cường quốc phòng và an ninh quốc gia.

✅ Xem thêm : pd là gì trong hóa học

3. Ý nghĩa của công nghiệp hóa hiện đại hóa:

Lịch sử công nghiệp hóa trên thế giới đã trải qua hàng trăm năm. Vào giữa thế kỷ XVIII, một số nước phương Tây, mở đầu là nước Anh đã tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, với nội dung chủ yếu là chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí. Đây là mốc đánh dấu sự khởi đầu cho tiến trình công nghiệp hóa của thế giới. Tuy vậy, phải đến thế kỷ XIX, khái niệm công nghiệp hóa mới được dùng để thay thế cho khái niệm cách mạng công nghiệp, mặc dù sau cách mạng công nghiệp ở Anh, một thế hệ công nghiệp hóa đã diễn ra ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Có thể khái quát, công nghiệp hóa là quá trình tạo sự chuyển biến từ nền kinh tế nông nghiệp với nền kinh tế lạc hậu, dựa trên lao động thủ công, năng suất thấp sang nền kinh tế công nghiệp với cơ cấu kinh tế hiện đại, dựa trên lao động sử dụng bằng máy móc, tạo ra năng suất lao động cao. Như vậy, công nghiệp hóa là quá trình biến một nước có nền kinh tế lạc hậu thành nước công nghiệp hiện đại với trình độ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, có năng suất lao động cao trong các ngành kinh tế quốc dân. Hiện đại hóa là quá trình tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại.

Trong điều kiện của Việt Nam, Đảng ta xác định: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học – công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao”

+ Giúp đảm bảo và tạo điều kiện cho sự thay đổi về nền sản xuất xã hội, làm tăng năng suất lao động và tăng sức chế ngự của con người với thiên nhiên. Từ đó sẽ góp phần phát triển nền kinh tế, cải thiện được đời sống của nhân dân và một phần quyết định tới sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo các điều kiện vật chất đối việc củng cố và tăng cường vai trò của nền kinh tế Nhà nước. Nhờ đó con người sẽ được phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế và xã hội.

+ Giúp cho nền khoa học và công nghệ có điều kiện được phát triển nhanh chóng và đạt tới trình độ hiện đại, tiên tiến. Tạo điều kiện bổ sung lực lượng vật chất và kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, giúp đảm bảo về đời sống kinh tế, chính trị và xã hội trong đất nước ngày càng phát triển hơn. Công nghiệp hóa hiện đại hóa được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Mọi Người Xem :   Thanh lý hải quan là gì? Những lưu ý cần rắm rõ khi thực hiện quá trình thanh lý hàng

✅ Xem thêm :

4. Nội dung của công nghiệp hóa hiện đại hóa:

Thứ nhất: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội nhờ chuyển nền kinh tế từ chỗ dựa trên kỹ thuật thủ công sang nền kinh tế dựa vào kỹ thuật cơ khí thủ công. Đồng thời chuyển nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.

Xem thêm: Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu là gì? Cơ sở lý luận và liên hệ thực tiễn?

Nếu áp dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ vào những ngành trong nền kinh tế quốc dân thì những thành tựu này được kết nối, gắn liền với quá trình hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.

Nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực khi đất nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai: Xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, hiện đại và đạt hiệu quả cao

Cơ cấu kinh tế chính là tổng thể hữu cơ giữa các thành phần kinh tế. Có hai loại cơ cấu kinh tế là cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Trong khi đó cơ cấu của ngành kinh tế sẽ đóng vai trò trung tâm, quan trọng và cốt lõi nhất.

Tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có nghĩa là chuyển dịch cơ cấu, cấu trúc của nền kinh tế kém hiệu quả, bị tụt hậu theo hướng nền kinh tế hiện đại và hiệu quả hơn. Xu hướng của sự chuyển dịch, thay đổi này là hướng từ một nền cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và sau đó phát triển thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ.

Cơ cấu lao động cũng sẽ được chuyển dịch theo hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đây là một trong những tiền đề làm chi phối theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động từng thời kỳ ở nước ta.

Thứ ba: Củng cố và làm tăng cường các địa vị lãnh đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, hướng tới việc xác lập địa vị thống trị trong các mối quan hệ sản xuất xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Xem thêm: Phi công nghiệp hóa là gì? Phi công nghiệp hóa sớm và tác hại của nó

Từ đó nên chúng ta cần nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. và lựa chọn ngành, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất. Học tập, nâng cao trình độ học vấn, kinh nghiệm và nghiệp vụ, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp.

Công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển vì nó đưa cả nền sản xuất vật chất và đời sống văn hóa – xã hội của đất nước lên trình độ mới. Đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa có vai trò tạo điều kiện, tiền đề vật chất – kỹ thuật cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở mỗi thời kỳ lịch sử, căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa có nội dung và bước đi cụ thể, phù hợp. Đối với Việt Nam, khi chính thức bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng chủ trương tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, và từ cuối thế kỷ XX đến nay, quá trình này được xác định đầy đủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là một quá trình kinh tế, kỹ thuật – công nghệ và kinh tế – xã hội toàn diện, sâu rộng nhằm chuyển đổi nền sản xuất và xã hội Việt Nam từ trình độ nông nghiệp lạc hậu lên trình độ công nghiệp với các trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại, văn minh.

Mọi Người Xem :   Top 19 new collection là gì hay nhất 2022
Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kinh tế tài chính

✅ Xem thêm : tiểu huyệt là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.720 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Phi công nghiệp hóa là gì? Phi công nghiệp hóa sớm và tác hại của nó?

Khái quát về lý thuyết hiện đại hóa và lý thuyết phụ thuộc? Nội dung khác biệt giữa lý thuyết hiện đại hóa và lý thuyết phụ thuộc?

Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu là gì? Cơ sở lý luận và liên hệ thực tiễn?

Phát hành trái phiếu là gì? Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp?

Phát hành tiền là gì? Chủ thể phát hành tiền tệ? Nguyên tắc phát hành tiền tệ?

Phát hành chứng khoán là gì? Quy định về phát hành chứng khoán ra công chúng?

   

Bảo quản vật chứng là gì? Bảo quản vật chứng theo quy định của BLTTHS?

Kê biên tài sản là gì? Quy định pháp luật về kê biên tài sản trong thi hành án dân sự

Bạo loạn là gì? Cấu thành tội phạm và hình phạt đối với tội bạo loạn?

Cải biên là gì? Chuyển thể là gì? Quy định về tác phẩm cải biên, chuyển thể? Ý nghĩa nhân văn của việc sáng tác và bảo hộ tác phẩm phái sinh?

Hồi hương là gì? Hướng dẫn chi tiết thủ tục hồi hương cho Việt Kiều? Mẫu đơn xin hồi hương?

Hiệu lực của luật hình sự là gì? Hiệu lực về không gian và thời gian của luật hình sự?

Phí bảo hiểm là gì? Số tiền bảo hiểm là gì? Mối quan hệ giữa số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm?

Phí vận chuyển là gì? Quy định về tính cước phí vận chuyển hàng hóa? Một số giải pháp để giảm phí vận chuyển cho doanh nghiệp?

Phong trào không liên kết là gì? Tìm hiểu về phong trào các nước không liên kết?

Tàu biển Việt Nam là gì? Quy định về tàu biển Việt Nam theo Luật hàng hải?

Thành phố trực thuộc trung ương là gì? Tìm hiểu về các thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam hiện nay?

Sĩ quan (Officer) là gì? SĨ quan Tiếng Anh là gì? Quy định về Sĩ quan, Hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn. Cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH?

Thẻ thường trú là gì? Sở hữu thẻ thường trú có những quyền lợi gì? Điều kiện cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam? Trình tự thủ tục? Mẫu đơn xin thường trú? Hướng dẫn điền mẫu NA12?

Nguồn của luật lao động là gì? Các loại nguồn của luật lao động Việt Nam? Vai trò các loại nguồn của luật lao động?

Nguồn của luật hình sự là gì? Các loại nguồn của pháp luật hình sự Việt Nam? Vai trò của pháp luật hình sự Việt Nam?

Bộ Giao thông vận tải là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn? Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải?Các câu hỏi về công nghệ hóa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê công nghệ hóa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết công nghệ hóa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết công nghệ hóa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết công nghệ hóa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về công nghệ hóa là gì


Các hình ảnh về công nghệ hóa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về công nghệ hóa là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin về công nghệ hóa là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://cctechvietnam.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment